Płatności zagraniczne- SWIFT
czwartek, 2018-07-12

SKOK Świdnik informuje, że z dniem 2 lipca 2018 r. nastąpiła zmiana banku pośredniczącego w rozliczaniu płatności zagranicznych i krajowych walutowych na rzecz członków SKOK. Począwszy od 2 lipca br. obsługę płatności będzie realizował bank BZ WBK S.A. 


Zmiana związana jest z otwarciem od 2 lipca 2018 r. rachunku bieżącego dla Kasy Krajowej w systemie SORBNET2 i jednoczesnym wypowiedzeniem umowy przez oddział okręgowy NBP, który do tej pory był pośrednikiem w obsłudze płatności zagranicznych i krajowych walutowych członków kas. 


W przypadku płatności SEPA zmiana operatora nie będzie wymagała żadnych zmian w sposobie realizacji płatności przez zleceniodawcę. 
W przypadku płatności SWIFT i TARGET2 zmianie uległ adres SWIFT na który mają być kierowane płatności. W celu poprawnego przekazania płatności na rachunek członka SKOK zleceniodawca począwszy od 2 lipca musi w zleceniu wskazać kod SWIFT banku BZ WBK: WBKPPLPP. 

Jednocześnie SKOK Świdnik informuje, że w okresie przejściowym tj. od 2 do 31 lipca br. Narodowy Bank Polski będzie przekazywał otrzymane płatności na rachunki Kasy w BZ WBK. Począwszy od 1 sierpnia 2018 r. płatności kierowane na adres SWIFT NBP będą zwracane do nadawcy.

powrót
Stopy procentowe:
Stopa referencyjna: 1,50%
Stopa kredytu lombardowego: 2,50%
Wibor 3M: 1,72%

Kursy średnie
Kurs Euro: 4,3243 zł

SKOK Świdnik jest instytucją samopomocy finansowej, nie nastawioną na maksymalizację zysku, mającą niższe koszty własne. To sprawia, że członkowie SKOK Świdnik mogą otrzymać wysokie oprocentowanie lokat i oszczędności. Pożyczka gotówkowa i pożyczka hipoteczna oferowana przez SKOK Świdnik to równie atrakcyjny produkt finansowy na rynku. W ciągu 16 lat działalności SKOK-ów przystąpiło do nich ponad 1,8 miliona Polaków. To najlepsza rekomendacja spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych.

webmaster   |   realizacja: evosoft