Domów i Mieszkań

 

Indywidualne Ubezpieczenie Mieszkań i Domów Jednorodzinnych to kompleksowa ochrona w ramach jednej polisy!

Dzięki tej ofercie nasi Klienci mogą indywidualnie dokonać wyboru sum i zakresów ubezpieczenia w zależności od swoich potrzeb oraz możliwości finansowych.

Przedmiotem ubezpieczenia może być:

 • dom jednorodzinny
 • dom jednorodzinny w budowie
 • stałe elementy domu jednorodzinnego/mieszkania
 • ruchomości domowe
 • mieszkanie (jako część budynku wielomieszkaniowego)
 • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym.

Zakres ochrony mienia dotyczy szkód powstałych w wyniku:

 • pożaru i innych zdarzeń losowych (m.in. uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, zalania, gradu, obsunięcia się ziemi, dymu i sadzy, upadku drzewa, uderzenia pojazdu), a za opłatą dodatkowej składki również wskutek przepięć
 • kradzieży z włamaniem i rozboju.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zapewnia Klientom szeroką ochronę w zakresie szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z użytkowaniem mieszkania lub domu oraz wykonywaniem czynności życia prywatnego.

Zalety ubezpieczenia

 • możliwość wybrania odpowiedniego zakresu ubezpieczenia w zależności od potrzeb Klienta
 • minimum formalności - ubezpieczenie zawierane jest w Oddziale SKOK bez konieczności "lustracji" ubezpieczanego majątku
 • brak "zasady proporcji" przy wypłacie odszkodowania
 • możliwość płatności składki w ratach
 • szybka i sprawna likwidacja szkód.

Obsługa sprzedaży tego ubezpieczenia odbywa się w placówkach SKOK. Nasz Agent Ubezpieczeniowy w obecności Klienta wypełnia wniosek o ubezpieczenie i przesyła go drogą elektroniczną do centrali naszego Towarzystwa.

Stopy procentowe:
Stopa referencyjna: 1,50%
Stopa kredytu lombardowego: 2,50%
Wibor 3M: 1,71%

Kursy średnie
Kurs Euro: 4,2370 zł

SKOK Świdnik jest instytucją samopomocy finansowej, nie nastawioną na maksymalizację zysku, mającą niższe koszty własne. To sprawia, że członkowie SKOK Świdnik mogą otrzymać wysokie oprocentowanie lokat i oszczędności. Pożyczka gotówkowa i pożyczka hipoteczna oferowana przez SKOK Świdnik to równie atrakcyjny produkt finansowy na rynku. W ciągu 16 lat działalności SKOK-ów przystąpiło do nich ponad 1,8 miliona Polaków. To najlepsza rekomendacja spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych.

webmaster   |   realizacja: evosoft