Komunikacyjne OC/AC

Ubezpieczenie oferowane przy współpracy z MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń SA.

Zakres pakietu "MÓJ SAMOCHÓD" obejmuje:

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC posiadaczy pojazdów mechanicznych - Ubezpieczenie OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Jest ono ważne, bo zabezpiecza nas przed skutkami wypłaty czasami bardzo wysokich odszkodowań osobom poszkodowanym przez nas podczas wypadku drogowego.
 • ubezpieczenie Zielona Karta - chroni posiadacza lub kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim poza granicami Polski, na terytorium państw wymienionych w dokumencie ubezpieczenia.
 • ubezpieczenie Autocasco wraz z bezpłatną Moją Pomocą Drogową (Assistance) w dwóch wariantach:
  • maxi casco - to pełna ochrona pojazdu w przypadku powstania w nim szkody częściowej lub całkowitej (czyli w przypadku kradzieży pojazdu, jego całkowitego zniszczenia lub takiego uszkodzenia, którego orientacyjny koszt naprawy przekracza 70% wartości rynkowej pojazdu z dnia szkody)
  • mini casco - to ochrona pojazdu za niewielką cenę w przypadku powstania w nim szkody całkowitej.
 • ubezpieczenie utraty zniżki za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia - to szczególna ochrona finansów Klientów, którzy jeżdżą bezpiecznie i posiadają wysokie 60% zniżki. W przypadku powstania szkody ubezpieczeni Klienci zachowają dotychczasową 60% zniżkę za bezszkodowość w OC i/lub AC.
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów - Ubezpieczenie NNW - obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów ubezpieczanego pojazdu związane z jego użytkowaniem, takich jak: zwrot kosztów leczenia, kwestie całkowitego lub trwałego uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w ruchu komunikacyjnym - obejmuje wypłatę wysokiego świadczenia pieniężnego (100 000 PLN) w przypadku śmierci ubezpieczonego wskazanego w umowie, w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego: w ruchu drogowym, wodnym lub powietrznym.

Dlaczego pakiet "Mój Samochód" jest najlepszy?

 • ubezpieczenie proste i tanie
 • ubezpieczenie dopasowane do każdego Klienta indywidualnie
 • wyjątkowy system zniżek
 • wysokie sumy ubezpieczenia
 • 24-godzinny serwis w przypadku szkody
 • szybki system likwidacji szkód

Teraz pakiet komunikacyjny możesz dokładnie dopasować do swoich potrzeb ... i to wszystko za przystępną cenę.

Stopy procentowe:
Stopa referencyjna: 1,50%
Stopa kredytu lombardowego: 2,50%
Wibor 3M: 1,71%

Kursy średnie
Kurs Euro: 4,2370 zł

SKOK Świdnik jest instytucją samopomocy finansowej, nie nastawioną na maksymalizację zysku, mającą niższe koszty własne. To sprawia, że członkowie SKOK Świdnik mogą otrzymać wysokie oprocentowanie lokat i oszczędności. Pożyczka gotówkowa i pożyczka hipoteczna oferowana przez SKOK Świdnik to równie atrakcyjny produkt finansowy na rynku. W ciągu 16 lat działalności SKOK-ów przystąpiło do nich ponad 1,8 miliona Polaków. To najlepsza rekomendacja spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych.

webmaster   |   realizacja: evosoft