Bankowy Fundusz Gwarancyjny

 

ZASADY GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW


Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „Świdnik” (Kasa, SKOK Świdnik”) informuje, że jest uczestnikiem obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów, o którym mowa w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (ustawa o BFG).Środki objęte ochroną gwarancyjną
+

Deponenci Kasy
+

Środki nie podlegające ochronie BFG
+

Wysokość gwarancji
+

Dzień spełnienia warunku gwarancji
+

Zasady wypłaty środków gwarantowanych przez BFG
+

Odzyskanie zdeponowanych środków, nieobjętych gwarancjami BFG
+

Dodatkowe informacje
+Bankowy Fundusz Gwarancyjny


MASZ DODATKOWE PYTANIA? Skontaktuj się z nami >

Dokumenty

Arkusz informacyjny dla deponentów >>

Stopy procentowe:
Stopa referencyjna: 1,50%
Stopa kredytu lombardowego: 2,50%
Wibor 3M: 1,71%

Kursy średnie
Kurs Euro: 4,2370 zł

SKOK Świdnik jest instytucją samopomocy finansowej, nie nastawioną na maksymalizację zysku, mającą niższe koszty własne. To sprawia, że członkowie SKOK Świdnik mogą otrzymać wysokie oprocentowanie lokat i oszczędności. Pożyczka gotówkowa i pożyczka hipoteczna oferowana przez SKOK Świdnik to równie atrakcyjny produkt finansowy na rynku. W ciągu 16 lat działalności SKOK-ów przystąpiło do nich ponad 1,8 miliona Polaków. To najlepsza rekomendacja spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych.

webmaster   |   realizacja: evosoft