Rachunek podstawowy


Rachunek Podstawowy


Podstawowy rachunek płatniczy dedykowany jest osobom, które nie posiadają jeszcze rachunku płatniczego prowadzonego w złotówkach.


Co zyskujesz otwierając rachunek podstawowy w SKOK Świdnik?

0 zł za prowadzenie konta
0 zł za obsługę karty debetowej
0 zł za 5 pierwszych krajowych poleceń przelewów na rachunek płatniczy w danym miesiącu kalendarzowym
0 zł za 5 pierwszych wypłat gotówki w danym miesiącu z pozostałych bankomatów w Polsce
 stały dostęp do swoich środków poprzez konto internetowe eSKOK 


Wszystkie depozyty w SKOK "Świdnik" są gwarantowane przez:

Bankowy Fundusz Gwarancyjny


MASZ DODATKOWE PYTANIA? Skontaktuj się z nami >


Dokumenty


Formularz informacyjny >>

Wniosek o zawarcie umowy rachunku podstawowego >>

Wniosek o przeniesienie rachunku płatniczego >>

Upoważnienie do przeniesienia rachunku płatniczego >>

 

Stopy procentowe:
Stopa referencyjna: 1,50%
Stopa kredytu lombardowego: 2,50%
Wibor 3M: 1,71%

Kursy średnie
Kurs Euro: 4,2370 zł

SKOK Świdnik jest instytucją samopomocy finansowej, nie nastawioną na maksymalizację zysku, mającą niższe koszty własne. To sprawia, że członkowie SKOK Świdnik mogą otrzymać wysokie oprocentowanie lokat i oszczędności. Pożyczka gotówkowa i pożyczka hipoteczna oferowana przez SKOK Świdnik to równie atrakcyjny produkt finansowy na rynku. W ciągu 16 lat działalności SKOK-ów przystąpiło do nich ponad 1,8 miliona Polaków. To najlepsza rekomendacja spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych.

webmaster   |   realizacja: evosoft